CİNER GRUBUNA ŞOK.ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI İPTAL EDİLDİ!

Habertürk’ü bünyesinde bulunduran Ciner grubuna bağlı Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin, Konya Ilgın tesislerinde elektrik üretimi lisansı iptal edildi.

CİNER GRUBUNA ŞOK.ELEKTRİK ÜRETİM LİSANSI İPTAL EDİLDİ!
07 Kasım 2022 - 21:41

Ciner grubuna bağlı Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Konya Ilgın tesislerinde elektrik üretim lisansı iptal edildi. 
Firmadan yanıt, 'dava açma hakkımız bulunmakta' diyerek KAP üzerinden geldi. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yapılan başvuru ise reddedildi. Ciner grubuna bağlı Park Elektrik şirketi, KAP üzerinden yaptığı açıklama ile yanıt verdi:

“Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (‘Konya Ilgın’), tesis tamamlama süresinin 66 ay uzatılması suretiyle sahip olduğu 27 Şubat 2013 tarihli ve 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının tadil edilmesi amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (‘EPDK’) yaptığı başvurunun reddedilerek ilgili lisansın iptal edildiği dün kamuya açıklanmış olup EPDK'nın 27.10.2022 tarihli kararı bugün Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın'a tebliğ edilmiştir.

EPDK'nın ilgili kararında özetle;

1) Santral inşaat çalışmalarına başlanamamasına ilişkin EPDK'ya sunulan gerekçelerin elektrik piyasasına ilişkin mevzuat çerçevesinde ‘Mücbir sebep halleri ile lisans sahibinden kaynaklanmayan haklı sebepler’ kapsamında olmadığına,

2) ‘Ilgın 500 MW Termik Santrali’ için Konya Ilgın'a verilmiş olan 27.02.2013 tarihli ve EÜ/4292/02479 sayılı elektrik üretim lisansının iptal edilmesine,

3) Söz konusu proje için EPDK'ya sunulmuş olan 14.375.000 TL ve 1.000.000 TL tutarındaki iki adet banka teminat mektubunun 7.575.000 TL'lik bölümünün Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin (‘Yönetmelik’) 45'inci maddesi gereğince irat kaydedilerek geriye kalan bölümünün iade edilmesine,

4) Yönetmelik'in 27'inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, Konya Ilgın sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile Konya Ilgın şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin lisansın iptal edilmesini takip eden üç yıl süreyle yasaklı sayılmasına,

karar verilmiştir.

27.10.2022 tarihli EPDK kararı hakkında; kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11'nci maddesi uyarınca Kuruma itiraz etme veya Ankara İdare Mahkemelerinde dava açma hakkımız bulunmakta olup, konuya ilişkin Şirketimiz ve bağlı ortaklığının menfaatlerinin korunması için her türlü yasal hak kullanılacaktır.

Konuya ilişkin yatırımcılarımızın kararlarını etkileyebilecek nitelikteki gelişmeler kamuyu aydınlatma platformu aracılığıyla kamuya duyurulacak olup, yatırımcılarımızın sosyal medya ve benzeri mecralardaki yorum/görüşlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.”

YORUMLAR

  • 0 Yorum